This website uses only cookies essential for the functionality of the website and traffic analysis. Cookies also enable plug-ins and improve the user experience, for more information about cookies.. By clicking »Accept« you agree to the use of above mentioned cookies.Accept

Infektologija

Kapecitabin-5-Fluorouracil

Varijante u genu TS (TimidilatSintetaza) na različite načine su povezane s odgovorom na terapiju 5-fluoruracila i toksičnosti istog.

Varijante u genu DPD (Dihidropirimidin Dehidrogenaza) povezane su s toksičnosti5-Fluorouracila.

Metotreksat

Varijante u genu MTHFR (Metilentetrahidrofolat Reduktaza) povezane su s porastom rizika od štetnih učinka kod terapije Metotreksatom, kao hepatopatija, neurotoksičnost i tromboza.

Irinotekan

Varijante u genu UGT1A1 povezane su s povećanom učestalošću štetnih učinaka kod terapijeIrinotekanom

Ciklofosfamid

Varijante u genu GST (Glutation-S-Transefraza) povezuju se s responzivnošću i preživljavanju kod terapije Ciklofosfamidom.

Variijante u genima CYP2B6 i CYP3A4 povezane su s metabolizacijom prema citotoksičnom ili neurotoksičnom obliku Ciklofosfamida i Ifosfamida.

Oksaliplatin

Varijante u genu GSTP1 (Glutation-S-Transferaza) povezane su sa smanjenjem enzimatične aktivnosti i boljeg preživljavanja kod terapije Oksialiplatinom.

Tamoksifen

Varijante u genu CYP2D6 povezane su sa smanjenjem plazmatične koncenrtacije u aktivnim metabolitima Tamoksifema.

Tiopurin

Varijante u genu TPMT (Tiopurin-S-Metil-Transferaza) povezane su sa smanjenjem enzimatične aktivnosti i porastom toksičnosti kod terapije Tiopurinom.

Farmakogenomika

Farmakogenomika ili farmakogenetika proučava korelaciju između genotipa i fenotipa pacijenta te pruža informacije kod procjene učinkovitosti i toksičnosti lijekova te moguću klasifikaciju pacijenata u kategorije ‘respondersa’ i ‘ne respondersa’.
Metabolički putevi i aktivnost lijeka su složeni te u njihovim kritičnim točkama prisutni ili odsutni enzim, odnosno enzim koji djeluje na više ili manje nepravilan ili pravilan način, može biti prepoznatljivi element.
Stoga se proučavaju geni povezani s metabolizmom lijeka (CYP), vezani za odbacivanje lijeka (UGT, GST), vezani za proivodnju radikala uslijed primjene lijeka (GST, SOD), vezani za prijenos lijeka unutar ili izvan stanice (MDR1), vezani za pripadauće metaboličke puteve(MTHFR, DPD).
Iako se radi o iznimno obećavajućem dijagnostičko-terapeutskom pristupu, samo nekoliko testova je potvrđeno od strane ustanova kao FDA, dok je većina istih testova i dalje rezultat odluka i individualnih primjena kliničkih dijagnostičara iako su one zasnovane na očevidnosti znanstvenih publikacija.

Jake točke ‘Laboratori Riuniti’ (Ujedinjenih laboratorija) :

 • Isporuka potrebnog materijala za prikupljanje uzorka i slanje uzorka.
 • Preuzimanje uzorka putem ugovorenog dostavljača.
 • Slanje nalaza liječniku uz kratak opis rezultata, bibliografiju i upute o eventualnim detaljnijim kliničkim nalazima.

Farmakogenomika

Farmakogenomika ili farmakogenetika proučava korelaciju između genotipa i fenotipa pacijenta te pruža informacije kod procjene učinkovitosti i toksičnosti lijekova te moguću klasifikaciju pacijenata u kategorije ‘respondersa’ i ‘ne respondersa’.
Metabolički putevi i aktivnost lijeka su složeni te u njihovim kritičnim točkama prisutni ili odsutni enzim, odnosno enzim koji djeluje na više ili manje nepravilan ili pravilan način, može biti prepoznatljivi element.
Stoga se proučavaju geni povezani s metabolizmom lijeka (CYP), vezani za odbacivanje lijeka (UGT, GST), vezani za proivodnju radikala uslijed primjene lijeka (GST, SOD), vezani za prijenos lijeka unutar ili izvan stanice (MDR1), vezani za pripadauće metaboličke puteve(MTHFR, DPD).
Iako se radi o iznimno obećavajućem dijagnostičko-terapeutskom pristupu, samo nekoliko testova je potvrđeno od strane ustanova kao FDA, dok je većina istih testova i dalje rezultat odluka i individualnih primjena kliničkih dijagnostičara iako su one zasnovane na očevidnosti znanstvenih publikacija.

Jake točke ‘Laboratori Riuniti’ (Ujedinjenih laboratorija) :

 • Isporuka potrebnog materijala za prikupljanje uzorka i slanje uzorka.
 • Preuzimanje uzorka putem ugovorenog dostavljača.
 • Slanje nalaza liječniku uz kratak opis rezultata, bibliografiju i upute o eventualnim detaljnijim kliničkim nalazima.

Farmakogenomika

Farmakogenomika ili farmakogenetika proučava korelaciju između genotipa i fenotipa pacijenta te pruža informacije kod procjene učinkovitosti i toksičnosti lijekova te moguću klasifikaciju pacijenata u kategorije ‘respondersa’ i ‘ne respondersa’.
Metabolički putevi i aktivnost lijeka su složeni te u njihovim kritičnim točkama prisutni ili odsutni enzim, odnosno enzim koji djeluje na više ili manje nepravilan ili pravilan način, može biti prepoznatljivi element.
Stoga se proučavaju geni povezani s metabolizmom lijeka (CYP), vezani za odbacivanje lijeka (UGT, GST), vezani za proivodnju radikala uslijed primjene lijeka (GST, SOD), vezani za prijenos lijeka unutar ili izvan stanice (MDR1), vezani za pripadauće metaboličke puteve(MTHFR, DPD).
Iako se radi o iznimno obećavajućem dijagnostičko-terapeutskom pristupu, samo nekoliko testova je potvrđeno od strane ustanova kao FDA, dok je većina istih testova i dalje rezultat odluka i individualnih primjena kliničkih dijagnostičara iako su one zasnovane na očevidnosti znanstvenih publikacija.

Jake točke ‘Laboratori Riuniti’ (Ujedinjenih laboratorija) :

 • Isporuka potrebnog materijala za prikupljanje uzorka i slanje uzorka.
 • Preuzimanje uzorka putem ugovorenog dostavljača.
 • Slanje nalaza liječniku uz kratak opis rezultata, bibliografiju i upute o eventualnim detaljnijim kliničkim nalazima.

Farmakogenomika

Farmakogenomika ili farmakogenetika proučava korelaciju između genotipa i fenotipa pacijenta te pruža informacije kod procjene učinkovitosti i toksičnosti lijekova te moguću klasifikaciju pacijenata u kategorije ‘respondersa’ i ‘ne respondersa’.
Metabolički putevi i aktivnost lijeka su složeni te u njihovim kritičnim točkama prisutni ili odsutni enzim, odnosno enzim koji djeluje na više ili manje nepravilan ili pravilan način, može biti prepoznatljivi element.
Stoga se proučavaju geni povezani s metabolizmom lijeka (CYP), vezani za odbacivanje lijeka (UGT, GST), vezani za proivodnju radikala uslijed primjene lijeka (GST, SOD), vezani za prijenos lijeka unutar ili izvan stanice (MDR1), vezani za pripadauće metaboličke puteve(MTHFR, DPD).
Iako se radi o iznimno obećavajućem dijagnostičko-terapeutskom pristupu, samo nekoliko testova je potvrđeno od strane ustanova kao FDA, dok je većina istih testova i dalje rezultat odluka i individualnih primjena kliničkih dijagnostičara iako su one zasnovane na očevidnosti znanstvenih publikacija.

Jake točke ‘Laboratori Riuniti’ (Ujedinjenih laboratorija) :

 • Isporuka potrebnog materijala za prikupljanje uzorka i slanje uzorka.
 • Preuzimanje uzorka putem ugovorenog dostavljača.
 • Slanje nalaza liječniku uz kratak opis rezultata, bibliografiju i upute o eventualnim detaljnijim kliničkim nalazima.

Farmakogenomika

Farmakogenomika ili farmakogenetika proučava korelaciju između genotipa i fenotipa pacijenta te pruža informacije kod procjene učinkovitosti i toksičnosti lijekova te moguću klasifikaciju pacijenata u kategorije ‘respondersa’ i ‘ne respondersa’.
Metabolički putevi i aktivnost lijeka su složeni te u njihovim kritičnim točkama prisutni ili odsutni enzim, odnosno enzim koji djeluje na više ili manje nepravilan ili pravilan način, može biti prepoznatljivi element.
Stoga se proučavaju geni povezani s metabolizmom lijeka (CYP), vezani za odbacivanje lijeka (UGT, GST), vezani za proivodnju radikala uslijed primjene lijeka (GST, SOD), vezani za prijenos lijeka unutar ili izvan stanice (MDR1), vezani za pripadauće metaboličke puteve(MTHFR, DPD).
Iako se radi o iznimno obećavajućem dijagnostičko-terapeutskom pristupu, samo nekoliko testova je potvrđeno od strane ustanova kao FDA, dok je većina istih testova i dalje rezultat odluka i individualnih primjena kliničkih dijagnostičara iako su one zasnovane na očevidnosti znanstvenih publikacija.

Jake točke ‘Laboratori Riuniti’ (Ujedinjenih laboratorija) :

 • Isporuka potrebnog materijala za prikupljanje uzorka i slanje uzorka.
 • Preuzimanje uzorka putem ugovorenog dostavljača.
 • Slanje nalaza liječniku uz kratak opis rezultata, bibliografiju i upute o eventualnim detaljnijim kliničkim nalazima.